Wanneer er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten dan kan Leergeld helpen. Dit betekent dat Leergeld bepaalde kosten voor het kind betaald. Dit kunnen kosten zijn zoals het lidmaatschap van een vereniging of een bijdrage in de kosten voor kleding. Leergeld helpt kinderen/gezinnen nooit met geld. De kosten of een gedeelte daarvan, worden rechtstreeks betaald aan de betreffende vereniging of leverancier. Leergeld kan ook helpen door voorlichting over beschikbare voorzieningen of door bemiddeling tussen

ouders en hulpverlenende instanties.

Bel voor een afspraak 06-12880601 of vul het formulier in op de Leergeld website.