Get Adobe Flash player


 

Doel en aandachtspunten training:

Het leren beheersen van de bal en het herkennen van de spelbedoelingen:

 • ontwikkelen balgevoel;
 • spelbedoeling duidelijk maken binnen de belevingswereld van het kind;

Het gaat in deze categorie vooral om het ontwikkelen van het balgevoel, de baas worden over de bal. Het is daarom belangrijk om tijdens de training elke speler van een eigen bal te voorzien, zodat ze veel balaanrakingen hebben. Daarnaast is het van belang in te spelen op de belevenis van het kind. Hoe leuker het kind de sport en het spel vindt, hoe beter men met een bal leert om te gaan. Voetbal moet een blijvende hobby van het kind worden. Bij 2e jaars O9 spelers waar de genoemde doelstellingen zijn bereikt, kan al langzamerhand een start gemaakt worden met de trainingsaccenten die bij de O11 gehanteerd worden..

Leeftijdskenmerken

Inzicht

O9 spelers zien het voetballen als een spel. Ze hebben veel plezier, zijn speels en spontaan en beseffen de bedoelingen van het voetbalspel nog maar nauwelijks. Hij / zij is individueel gericht: geen gevoel om dingen samen te doen. Pas als zij al wat langer op de club zijn, worden de eerste vormen van samenspel zichtbaar. Niettemin blijft dit beperkt en moet juist in deze leeftijdscategorie de nadruk liggen bij het stimuleren van individuele acties.

Concentratie:

Het is moeilijk om deze pupillen bezig te houden, omdat ze zich op hun leeftijd nog moeilijk kunnen concentreren. Even luisteren is moeilijk. De aandacht is zo weg, ze zijn snel afgeleid. Dit moet niet als negatief gezien worden. Ze staan juist open voor alle invloeden, ze leren de wereld kennen en kunnen zich goed ontwikkelen.
Stilstaan is net zo'n probleem. Ze zijn constant bezig met hun lichaam. Ook dit is heel positief, ze doen namelijk veel bewegingservaring op en leren de mogelijkheden van hun lichaam kennen. Door gebrek aan bewegingservaring, zijn de bewegingen echter slecht gecoördineerd en overmatig. Een bal aannemen kost veel beweging en tijd.

Motivatie

O9 spelers hebben nog geen wedijver met elkaar. Een wedstrijdnederlaag wordt snel vergeten. Ze zijn speels en zien het spel als een avontuur. Belangrijk is dat de O9 speler zijn fantasie in het spelletje kwijt kan.

Trainingstof

Aandachts-/uitgangspunten

 • spelenderwijs met bal leren voetballen ;
 • inspelen op de fantasiewereld van het kind met veel afwisseling in de training en veel herhalingen van de leerstof;
 • voor iedereen is een bal beschikbaar;
 • ruime ervaring op laten doen met het beheersen van de bal, vooral individueel veel balcontacten;
 • de tijd optimaal benutten: geen lange wachtrijen (bv. bij afronden); groep indien nodig splitsen in 2 of meer subgroepjes;
 • rekening houden met de specifieke leeftijdskenmerken van een O9 speler, zoals weinig concentratievermogen en individuele gerichtheid;

Inhoud

 • alle oefeningen zonder weerstand;
 • dribbelen, drijven, stoppen, aannemen;
 • jongleren, passen, mikken, schieten;
 • diverse combinatie- en afrondingsvormen (bv. dribbelen en passen/schieten) ;
 • veel scoringselementen (bv. poortjes mikken);
 • veel kleine partijspelen (4-4): spelers krijgen meer ruimte om te voetballen dan bij grote partijtjes (minder weerstand), waardoor zij de bal beter leren beheersen en hun technische vaardigheden goed kunnen ontwikkelen;
 • doelen zonder keepers;
 • accent ligt eerder op het stimuleren van acties dan op overspelen ;
 • bij balbezit: scoren, bij balverlies: doelpunten voorkomen;
 • geen conditietraining;

Tips begeleiding / training

 • als je iets wil uitleggen, doe het dan meteen voor. Zet de spelers van te voren daar waar je ze wilt hebben en houd de uitleg kort;
 • ga niet te lang met de stof door, maar zorg voor voldoende variatie;
 • benadruk het spel en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. Het gaat hen niet om de punten, maar om de beleving. Bewaar het speelse in ze, zodat ze niet gehinderd worden om te presteren. Het prestatie-element komt vanzelf, wanneer ze zich met anderen willen gaan meten;
 • houdt rekening met het taalgebruik. Gebruik geen moeilijke woorden als aanbieden, vrije ruimte, diep gaan of positie, etc Probeer hun taal te spreken: houd de bal goed bij je, zorg dat je hem niet kwijt raakt, probeer de bal af te pakken, etc
 • Bij de O9 en O11 worden trainingen gegeven door middel van het circuitmodel.
  Natuurlijk zijn er ook andere vormen van training geven maar de KNVB staat achter het circuitmodel omdat er leuke resultaten mee worden gehaald en iedereen bezig is met voetbal;

JoomlaWatch Stats 1.2.8_04-dev by Matej Koval